Detekce anomálií v periodických stochastických jevech

Chronorobotika nabízí nástroje pro předpovědi v čase a prostoru, které byly úspěšně použity v autonomní robotice. Nicméně, tyto metody nenabízí vhodné nástroje pro detekci nových jevů. Tato bakalářská práce Martina Rektorise se zabývá vhodnými nástroji pro detekci nových jevů a obecně detekci odlehlých pozorování v tomto oboru. V této práci jsou také zkoumány vhodné metody z obou oborů, které jsou kombinovány a jejich kombinace jsou vyhodnoceny v experimentech. Ačkoli některé metody se zdají být velmi slibné na syntetických časových posloupnostech, jejich aplikace na reálných datech ukazuje, že je nezbytný další vývoj.