Letní kurzy 2017 pro nové studenty

Pro nově přijaté studenty nabízíme během léta a začátku podzimu různé kurzy, které mohou sloužit jako přípravné pro vyrovnání znalostí. Samozřejmě jsou vítáni všichni, kdo chtějí přes léto dělat něco zajímavého.

Vše potřebné pro studium KyR se samozřejmě za pomoci našich učitelů naučíte v předmětech KyR, v doporučených učebnicích a dalších materiálech. Podle typu střední školy, kterou jste absolvovali, a podle vašich dosavadních zkušeností a schopností pro vás ale mohou být zvláště zpočátku některé předměty více nebo méně obtížné. Tak například úvodní kurz programování může být poměrně náročný pro někoho, kdo dosud neprogramoval, a zase až možná nudně snadný pro jiného, který „programuje od první třídy“.

Proto jsme připravili několik dobrovolných prázdninových vyrovnávacích kurzů, vhodných zejména pro „extrémní případy“. V žádném případě to nejsou kurzy nutné natož povinné. Pokud ale sami cítíte, že možná máte ve srovnání s budoucími spolužáky nějaký výrazný nedostatek, může být moudré některý z přípravných kurzů absolvovat a tím si usnadnit začátek studia.

Kurzy matematiky a fyziky

Katedra fyziky nabízí přípravné kurzy matematiky a fyziky v období 18. 9. - 29. 9. Informace o dalších letních kurzech pořádaných různými součástmi fakulty, například o sportovních kurzech s matematikou na Orlíku, najdete na stránkách fakulty.

Kurz praktické elektroniky

Pro nově přijaté studenty KyR, kteří dosud nemají praktické zkušenosti s elektronickými obvody, s jejich sestavováním, oživováním a testováním, nabízí katedra měření jednotýdenní kurz praktické elektroniky pro úplné začátečníky, během něhož se studenti zábavnou formou seznámí se základními elektronickými prvky a přístroji a vytvoří (a odnesou) si vlastní jednoduché elektronické zařízení. Termín: 11. - 15. 9. nebo 18. - 22. 9. 2016.

Zájemci mohou kontaktovat holubjanatfel [dot] cvut [dot] cz (subject: Kurz%20bastlen%C3%AD) (Jana Holuba )(případně 602 649 654) pro další informace.

Letní programátorské soustředění

Toto soustředění je určeno studentům nastupujícím do prvního ročníku. V jeho rámci lze navštěvovat buď tzv. „boot camp“, který je věnován úplným začátečníkům v programování. Hlavním cílem tohoto soustředění je poskytnout nastupujícím studentům nenásilný a přitom odborně fundovaný úvod do studia na FEL a usnadnit tak zvládnutí prvního semestru. Při loňském soustředění pro úplné začátečníky bylo programování v Scratch https://scratch.mit.edu/ ( https://studio.code.org/s/frozen/ ), velmi lehké a tak jsme rychle přešli k Python. Podobně to očekáváme letos, ale vše se ukáže, až kurz začne.

Datum: září (bude upřesněno)