Přednáška o právech duševního vlastnictví

Přijďte se podívat 4. dubna v 18:00 na přednášku o právech duševního vlastnictví, kterou organizujeme pro studenty v rámci kurzu Práce v týmu. Přednášet bude souce JUDr. Petr Košík, který se právy duševního vlastnictví dlouhodobě ve své soudní praxi zabývá.

Přednáška si klade za cíl posluchačům technických oborů ukázat na možnosti a také na možná nebezpečí, se kterými se ve své praxi budou setkávat. Není možné během jedné přednášky posluchačům vysvětlit principy, podle kterých se bude řídit jejich odměňování za autorské dílo (ať jim je patent, program nebo třeba kniha), ale je možné jim sdělit, že zde nějaké principy jsou a že jejich znalost může být v jejich budoucím zaměstnání k užitku.

Přednáška se koná 4. dubna 2017 v 18:00 v přednáškové místnosti 309 v Dejvicích na Fakultě elektrotechnické.