Úspěšný absolvent KyR

Aleš Zikmund po obhajobě PhD. na katedře měření FEL získal místo postdoc na Lawrence Berkeley National Laboratory.

V této laboratoři byl mj. nedávno vyroben výkonový laser pro ELI a podobný pro lineární urychlovač ve Stanfordu. Kromě své laboratoře nám mohl při odstávce synchrotronu ukázat jeho magnetické cívkové systémy. Aleš absolvoval během svého studia také absolvoval půlroční stáž na PTB Braunschweig, německé národní metrologické laboratoři.