Sylaby předmětů v novém KyRu

Do popisu nového KyRu byly doplněny odkazy na sylaby předmětů.

V reakci na žádosti zájemců o magisterské studium v programu KyR vyjádřené na online besedě 11.3.2021 jsme do popisu nového KyRu tady na tomto webu doplnili odkazy na sylaby povinných a povinně předmětů pro magisterský program. Případně rovnou do adresáře se všemi sylaby můžete vstoupit zde. Stejně tak jsme přidali odkazy na povinně volitelné předměty pro bakalářskou etapu. Celý program (jeho bakalářská i magisterská etapa) právě prochází (re)akreditací, a tudíž tyto informace zveřejňujeme zatím jen takto v tomto pracovním/úředním formátu.