Instrumentace pro mikromanipulaci pomocí elektrického pole

Hlavním úkolem Jakuba Drse bylo otestovat nové uspořádání mikroelektrod pro účely bezkontaktní mikromanipulace pomocí elektrického pole a využít získané poznatky pro přípravu naší účasti na mezinárodní soutěži mikrorobotů. Práce vyžadovala široké spektrum znalostí a dovedností od praktické elektroniky, programování FPGA, řízení experimentů až po návrh řídicích algoritmů a simulace. Jeho práce tvořila významnou část řešení přihlášeného do mezinárodní soutěže mikrorobotů NIST MMC při prestižní konferenci IEEE ICRA 2012. Soutěže se i osobně zúčastnil a s týmem fakulty elektrotechnické obsadil 4. místo mezi 9 univerzitami, které prošly kvalifikací. Za jeho práci pod vedením Jiří Zemánka mu byla v roce 2012 udělena cena Josefa Hlávky pro vynikající studenty pražských vysokých škol.