Jak se zdobí vajíčka na kybernetice a robotice

Opět po roce jsme zpět, abychom vás inspirovali, jak můžete vyzdobit velikonoční vajíčka po kyberneticku a roboticku.

Loni jsme jsme použili stroboskopický efekt k animaci vzorů na vajíčkách. Letos jsme vzali vychylovací jednotku z laserové tiskárny, vybavili ji vlastním laserem a elektroniku, abychom mohli vzory na vajíčkách vytvářet a měnit za běhu. Vajíčko je namalováno speciální fotochormickou barvou, která po osvícení UV světlem na cvhíli změní barvu. Všechny vzory (tedy až na kráčející slepice) jsme vygenerovali v Matlabu.