Letní praxe

Letní praxe 2017 na katedře řídicí techniky

Katedra řídicí techniky nabízí témata z oblasti robotiky, řízení i programování. Vydělat si můžete dle rozsahu a typu práce 3 - 6 tisíc Kč týdně.

Letní praxe 2017 na katedře měření

Pro léto 2017 jsme pro nově přijaté studenty KyR připravili na katedře měření následující témata. Vydělat si můžete dle objemu a kvality odvedené práce v rozsahu 8 - 12 tis. Kč.