Manipulace s mikroskopickými objekty

Diplomová práce Řízení dielektroforézy založené na optimalizaci v reálném čase od Tomáše Michálka, na které pracoval na katedře řídicí techniky pod vedením Jiřího Zemánka, byla v roce 2015 oceněna cenou děkana. Optimálním řízením elektrodových polí Tomáš výrazně zlepšil pohyb objektů po přímce a v ploše, vše důkladně analyzoval a připravil pro rozšíření na větší plochy pohybu při zachování mikroskopických rozměrů pohybovaných objektů. Je navíc spoluautorem publikace v mezinárodním vědeckém časopise Electrophoresis.