Mimořádný termín přijímacího řízení do magisterského programu KyR

Chystal ses pokračovat ve studijním programu Kybernetika a robotika i v magisterském studiu ale zapomněl ses přihlásit? Nebo naopak nevíš, kam po bakaláři zamířit a hledáš všechny možnosti? Děkan vyhlásil mimořádný termín přijímacího řízení, a tak máš teď poslední šanci se přihlásit na Magisterské studium KyR!

Magisterský studijní program Kybernetika a robotika (KyR) tě připraví na budoucí uplatnění v oborech jako je robotika, automatické řízení, kybernetické systémy, strojové učení, digitální výroba, dynamické sítě, vestavné systémy, autonomní auta, letadla i kosmické lodě. 

Tento studijní program není jenom o teorii! Společně se zaměříme hlavně na reálné řešení skutečných problémů. Prohloubíš si znalosti z bakalářského stupně a budeš se moct specializovat na jednu z těchto oblastí: Robotika, Systémy a řízení, Senzory a přístrojová technika, Letecké a kosmické systémy. 

Přijímací řízení 

Přihlášku si můžeš podat od 10. 6. 2024 až do 16. 8. 2024 (přihláška musí být v tomto termínu vyplněná, zaplacená a odevzdaná spolu s případnými dokumenty týkající se prominutí přijímací zkoušky).

Termín přijímací zkoušky do magisterského studia: 2.–6.9. 2024.

Termín zápisu do studia 1. ročníku MS: 11. 9. 2024.