Náš student Jan Filip získal 2. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci

Náš student Jan Filip získal 2. místo v soutěži o nejlepší diplomovou práci v rámci prestižní ceny Wernera von Siemense. Tématem práce bylo sledování trajektorie pro autonomní vozidla. Jan získal ocenění již za svou bakalářskou práci od firmy ABB a nyní se věnuje vývoji ve firmě Porsche Engineering.

Rozvoj autonomních vozidel patří mezi nejaktuálnější světová témata, která vyvolávají mnoho otázek. Jako například morální dilema, jež budou autonomní vozidla nucena řešit – zda při kolizi zachránit chodce, nebo pasažéry. Aby bylo možné o nouzové reakci rozhodovat, musí být vozidlo schopno předpovědět dráhu, po níž se bude pohybovat, a určit, jakých změn dráhy je fyzikálně možné dosáhnout řízením. Cílem diplomové práce Jana Filipa bylo vyvinout systém automatického řízení pohybu pro silniční vozidla. Účelem systému je ovládat zatáčení a zrychlení vozidla tak, aby vozidlo projelo zadanou trajektorii.