Naší převrácené výuky si všímají i novináři

Převrácená výuka docenta Huráka zaujala i novináře Radiožurnálu Českého rozhlasu a týdeníku Respekt.

Nový formát výuky založený na prohození rolí tradičních rolí domácí a skupinové práce studentů (v angličtině flipped learning), který ve svých předmětech Modelování a simulace dynamických systémů a Optimální a robustní řízení nasazuje doc. Zdeněk Hurák, přitahuje pozornost novinářů (Český rozhlas Radiožurnál, Respekt, ...). Je tohle cestou pro vysokoškolskou výuku ve 21. století?