Obrovský úspěch Katedry řídicí techniky na Světovém kongresu IFAC

Katedra řídicí techniky byla na letošním 20. Světovém kongresu Mezinárodní federace pro automatické řízení IFAC ve francouzském Toulouse velmi úspěšná. Dostali jsme jednu významnou cenu a naši absolventi získali druhou - ještě významnější! I naše další vystoupení měla velkou odezvu. Se sedmi účastníky a šesti referáty jsme tam byli, jako obvykle, největší a nejvýznamnější skupinou z ČR. Profesor Michael Šebek, garant programu KyR, reprezentoval ČR na Valné hromadě IFAC a hlasoval tam jejím jménem, vedl Výbor pro výběr Ceny za nejlepší interaktivní článek a zúčastnil se mnoha dalších důležitých leč nudných schůzí.

Tým katedry ve složení Jiří Zemánek, Sergej Čelikovský a Zdeněk Hurák získal za demonstrační článek Časově-optimální řízení pro bilineární systémy s nezáporným řízením a jeho aplikaci pro magnetickou manipulaci prestižní EEA Demonstrator Paper Prize, kterou uděluje a financuje klub EEA, což je francouzské sdružení profesorů a vědců v oblasti elektrických a informačních věd. Další podrobnosti a multimédia o této práci najdete na zde

Naši absolventi mají velký podíl na ještě významnější Ceně za průmyslový úspěch (Industrial Achievement Award), která patří mezi nejprestižnější tzv. Velké ceny IFAC. Tuto cenu získal tým složený z profesora University of California v Berkley a inženýrů firmy Honeywell International Inc., mezi nimiž byli dva naši významní absolvanti našeho bakalářského i magisterského programu, kteří také doktorát dostali právě u nás: Jaroslav Pekar a Daniel Pachner.

Cenu získali za vývoj a aplikaci pokročilých metod řízení pro automobilové hnací soustavy a za produktizaci software OnRAMP Design Suite.

Tento nástroj přináší významný pokrok ve vývoji automobilů a je velmi úspěšný komerčně. Další podrobnosti jsou na webu firmy Honeywell a na videu

I naše další vystoupení měly dobrou odezvu. Se sedmi účastníky a šesti referáty - a z toho třemi demonstračními, tj. předvádějícím přímo na kongresu praktickou realizaci a její fungování jsme tam byli největší a nejvýznamnější skupinou z ČR. Navíc tam profesor Šebek reprezentoval ČR na Valné hromadě IFAC a hlasoval jejím jménem, vedl Výbor pro výběr Ceny za nejlepší interaktivní článek a zúčastnil se se dalších důležitých leč nudných schůzí.

A jen tak mimochodem, programovým předsedou celého kongresu byl slavný profesor Didier Henrion, bývalý doktorand profesora Šebka, který přednáší nejen ve FRancii, ale i u nás. Chcete-li ho potkat, zapište si jeho oblíbený doktorský předmět XP35LMI Lineární maticové nerovnosti​, na který k nám jezdí studenti z celého světa.