ROBOSOUTĚŽ 2022 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

MŮŽETE SE TĚŠIT NA DALŠÍ ROČNÍK ROBOSOUTĚŽE 2022 PRO 2. STUPEŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO® MINDSTORMS® tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří ve čtyřech nezávislých soutěžních kolech sestrojených robotů v úterý 26.4.2022, ve středu 27.4.2022, ve čtvrtek 28.4.2022 a v pátek dne 29.4.2022. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů nebo balíčků v závislosti na koronavirové situaci v ČR) pro všechny účastníky soutěže. Nejlepší týmy obdrží na památku tričko. 

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola v úterý 26.4.2022, ve středu 27.4.2022, ve čtvrtek 28.4.2022 nebo v pátek 29.4.2022. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola v úterý 26.4.2022, ve středu 27.4.2022, ve čtvrtek 28.4.2022 nebo v pátek 29.4.2022 (výjimka je možná po domluvě s hlavním organizátorem ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.)). Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Každého kola se může zúčastnit maximálně 36 týmů (v případě naplnění kapacity všech čtyř kol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých kolech do maximálního počtu 48 týmů/kolo).

Šest nejlepších týmů z každého kola (celkem tedy 24 týmů) pak mají možnost zúčastnit se finálové soutěže v rámci festivalu Maker Faire Prague. Hlavní organizátor soutěže (nebo pověřený zástupce) může navíc udělit maximálně 8 dalším týmům divokou kartu opravňující týmy zúčastnit se finálové soutěže. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů nebo balíčků v závislosti na koronavirové situaci v ČR) pro všechny účastníky soutěže.

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze na webových stránkách, v televizi, v tisku i na facebookovém profilu.

Vzhledem k Nařízení EU č.2016/679 nevyžadujeme, aby školy registrovaly týmy s konkrétními jmény jednotlivých členů (studentů), jména ale budeme potřebovat znát nejpozději při prezenci v den soutěže. Pokud jména budou do formuláře zapsána již při registraci týmu, nebudou před začátkem soutěže nikde zveřejněna. Vzhledem k tomu, že na školu budeme půjčovat maximálně dvě LEGO stavebnice, nemusí mít týmy obavu, že by na ně stavebnice nezbyla.

Doporučujeme školám věnovat pozornost výběru velikosti triček pro jednotlivé členy týmu. Tato volba je závazná a účastník obdrží tričko podle velikosti zvolené při registraci. Pokud nebude zvolena žádná velikost trička, účastník neobdrží na památku žádné tričko. Na pozdější reklamace a požadavky nebude brán zřetel.

Nárok na ocenění (cena za umístění na 1. až 4. místě v každém kole) mají pouze členové týmů, kteří se zúčastní vlastní soutěže. 

Více informací již nyní na webu ROBOSOUTĚŽE

Ke stažení