Schůze katedry řídicí techniky

Nedávno proběhla výroční schůze katedry řidicí techniky.

Dosud není rozhodnuto, jestli se budeme stěhovat do nové budovy v Dejvicích nebo ne. Jinak se nám ale daří dobře, což ukazují slajdy z prezentace vedoucího katedry: