Škálování v distribuovaném řízení

Cenou děkana byla v roce 2015 oceněna bakalářská práce Jakuba Konráda, kterou vytvořil na katedře řídicí techniky pod vedením Ivo Hermana. V práci jsou zkoumány efekty náhodného šumu na různé systémy s distribuovaným řízením, porovnává se škálování u systémů distribuovaného řízení s optimálními a neoptimálními regulátory a zkoumá se vliv různých struktur komunikačního grafu, statických nelinearit a okrajových podmínek.

Simulace kolony aut v prostředí Matlab: Na grafu vzdáleností mezi auty jsou dobře vidět prostorové vlny šířící se kolonou.