Spolupracujeme se Siemens CT na nových Laboratořích

Na přípravě a realizaci nového předmětu Laboratoře aplikované elektroniky a řízení spolupracujeme s inženýry vývojového centra Siemens CT v Praze. Díky této spolupráci přinášíme zkušenosti z průmyslového vývoje bakalářským studentům, kteří již mají za sebou základy vývoje pro embedded aplikace z předchozích předmětů prvního a druhé ročníku a v předmětu Laboratoře je mohou uplatnit na větším projektu.

Laboratoře aplikované elektroniky a řízení jsou jedním ze skupiny předmětu Laboratoře (další jsou Laboratoře robotiky a Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů). Předmět navazuje na základy elektroniky, programování a architektur počítačů a bude využívat průběžně běžící předměty jako Automatické řízení, Senzory a měření nebo Kybernetika a umělá inteligence. Laboratoře aplikované elektroniky a řízení se zaměřují na týmovou spolupráci ve větších týmech (4 - 5 studentů) s jasným vymezením týmových rolí a se zaměřením na spolupráci v týmu i mezi týmy. Zkušenosti z průmyslového vývoje se promítnou do způsobu zadávání témat, zpracování dokumentace a celkového vedení projektu. Zajímavostí předmětu jsou zadané úlohy:

  • Laser game, kdy sestavená autonomní autíčka se budou na zadané herní ploše, vymezené navigačními majáky, snažit "trefit" autíčko soupeře "laserovým" paprskem,
  • úlohy pro autonomní autíčko, ve kterých studenti budou moci uplatnit svou invenci a schopnost řešit složitější problémy, kdy je třeba dohledávat řadu informací i z externích zdrojů.

Bude nutná spolupráce mezi týmy na sdílení informací o poloze autíčka, aby jednotlivá vozítka o sobě věděla a mohla podle toho plánovat svou strategii například v Laser game. Více informací naleznete na stránce k předmětu.