Ivo Herman

Rodinná firma Herman Elektronika, Brno

Po studiu všeobecného gymnázia jsem nastoupil na Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Na oboru Automatizace a měření jsem absolvoval jak bakalářské, tak magisterské studium. Během magisterského studia jsem strávil jeden krásný semestr v Helsinkách. Ačkoliv mi v Brně nabídli doktorát v CEITECu, cítil jsem, že je třeba se pokusit alespoň o drobnou změnu v životě (celý předchozí život jsem studoval v Brně). A proto jsem na doktorát nastoupil na KyR na FEL.

Doktorát jsem dělal pod vedením prof. Šebka a doc. Huráka na Katedře řídicí techniky. Po celou dobu jsem se zabýval řízením kolon (konvojů) automatických vozidel. Můj výzkum byl spíše teoretický, zabýval jsem se tím, jak se zhoršuje kvalita řízení, pokud přibývá vozů v koloně. Doktorát jsem dokončil v rámci stanovených 4 let, obhajoba dizertace proběhla o rok později. Jako oponenty mi školitelé zajistili přední světové odborníky v dané oblasti.

Po dokončení studia jsem se vrátil do rodinné firmy, která se zabývá informačními systémy pro veřejnou dopravu. Mám na starosti řízení a technologii preference na křižovatkách pro vozy integrovaného záchranného systému a veřejné dopravy. Ačkoliv mé aktuální zaměření s tématem doktorátu přímo nesouvisí, přesto se mi znalosti a zkušenosti z něj velice hodí.

Doktorské studium na KyRu má jednu zásadní výhodu: vyžadují se po Vás výsledky. Po dokončení studia tedy můžete být hrdí na svou práci a nemít pocit „ztracených“ let. K tomu, abyste výsledků dosáhli, budete mít od oboru zajištěno vše, co potřebujete (někdy snad kromě času školitele). Cestování a spolupráce se zahraničními institucemi je samozřejmostí. Během studia jsem měl přednášky nejen na konferencích, ale i na několika prestižních zahraničních univerzitách. Ačkoliv většina odborných článků v oblasti teorie řízení se v podstatě nedá číst, jak jsou plné matematiky, přesto jejich čtení nebylo zbytečné. Po takové průpravě je vlastně celkem jednoduché číst články v jakémkoliv jiném oboru.

Těm, kteří by uvažovali o podobné cestě jako já, tedy jít na doktorát či magisterské studium jinam, než byla jejich předchozí škola, tuto volbu určitě doporučuji. Zkušenosti z více institucí jsou velice cenné a tohoto rozhodnutí nejspíše litovat nebudete. Já jsem rozhodně nelitoval.