Informace k podání návrhu závěrečné práce (ZP)

Informace k podání návrhu závěrečné práce (ZP)

Studenti, kteří mají vedoucího své ZP z jiné katedry než je katedra měření a kybernetiky, předkládají své návrhy katedře řídicí techniky na tomto formuláři.

Vedoucí práce zašle vyplněný a podepsaný originál  ze své školní adresy na adresu krupkkamatfel [dot] cvut [dot] cz .

Po schválení návrhu vedoucím katedry obhajoby je zadáno v KOSu a student si může zapsat předmět Bakalářská/Diplomová práce.

Do 25.1.2021 Studenti jsou povinni vybrat si téma v rámci svého oboru/specializace nejpozději před začátkem řádných zápisů

Do 1.2.2021 Návrhy zadání musí vedoucí závěrečné práce předložit ke schválení vedoucímu katedry obhajoby nejpozději dva týdny před zahájením následujícího semestru

Informace k bakalářské práci a ke státní závěrečné zkoušce

Informace k diplomové práci a ke státní závěrečné zkoušce