Stipendium

Výborní a motivovaní studenti programu Kybernetika a robotika mohou pracovat na výzkumných nebo vývojových projektech, které se řeší na jednotlivých katedrách, a tak získat stipendium za mimořádnou činnost. Stále populárnější jsou letní praxe ve škole, kdy lze po dobu letních prázdnin získat stipendium také. Výhodou těchto aktivit je, že se studenti dostanou k tématům, často i výzkumným, které jim rozšíří obzor a více je vtáhnou nejen do pracovního, ale i společenského života jednotlivých kateder.

Nejlepší studenti, kteří byli přijati do programu Kybernetika a robotika v roce 2015, dostanou na konci školního roku 2015/2016 ocenění, které dále podpoří jejich tvůrčí činnost. Největším lákadlem je čtyřmotorový dron (tzv. kvadrotor), který obsahuje navigaci, kameru s velkým rozlišením a spoustu dalších vymožeností, ale především možnost si ho libovolně přizpůsobit díky otevřenému programátorskému rozhraní.

V roce 2016 uděluje fakulta nejlepším uchazečům jednorázové motivační stipendium ve výši 7000 Kč, jak je uvedeno na webu fakulty. Za vynikající výsledky může být každý student odměněn prospěchovým stipendiem, které se vypočítává podle studijního průměru a jeho výše není zanedbatelná, nicméně se může lišit rok od roku. Kromě toho mohou vynikající studenti s prospěchem A ze všech předmětů prvního semestru získat mimořádné stipendium ve výši 10 000 Kč.

Kromě toho je možné získat ubytovací stipendium pro mimopražské studenty, sociální stipendium pro studenty v tíživé životní situaci nebo účelové stipendium za mimořádné aktivity.