Automatický tester ovládacích prvků strojů

Testování produktů je důležitou součástí průmyslové výroby. Automatizace testování může přinést jasnější a spolehlivější výsledky a přinést možnost testovat dlouhodobě. Diplomová práce Hany Novákové pojednává o návrhu a vývoji automatického testeru hardwarových částí ovládacích prvků pro průmyslové stroje. Robot byl navržen jako ortogonální CNC stroj pro testování takových komponent. Byla navržena řídící deska pro ovládání motorů a k ní vyvinut firmware. Dále byla vytvořena komunikace s počítačem pomocí virtuálního COM portu. Počítačová část programu byla vytvořena pro plánování trajektorií robota a rozpoznávání obrazu pro zjištění stavu komponent. Bylo vytvořeno uživatelské rozhraní, jak v terminálu, tak i jako grafické uživatelské rozhraní. Práce ukazuje návrh, vývoj a testování robota. Testuje také výslednou chybovost rozpoznání obrazu a popisuje problémy s ním spojené. Sestavený robot dokáže mačkat tlačítka, otáčet spínači a rozpoznat jejich pozici. Dále dokáže rozpoznat, jestli komponenty svítí a případnou barvu tohoto světla.