Jak podat přihlášku

Bakalářské studium

Informace o přijímacím řízení do bakalářského studia najdete na webu fakulty.

Magisterské studium

Před nastoupením na magisterské studium musíte mít úspěšně zakončené studium bakalářské. Pro usnadnění vaší orientace uvádíme zjednodušený sled kroků, jejich přesné znění najdete na stránkách webu fakulty věnovaným magisterskému programu.

  1. Podat přihlášku.

  2. Úspěšně zakončit bakalářské či magisterské studium.

  3. Uspět u přijímací zkoušky nebo splnit podmínky pro její prominutí.