Jak podat přihlášku

Bakalářské studium

Pro usnadnění vaší orientace uvádíme jenom stručný přehled jednotlivých kroků, které je potřeba udělat, chcete-li program Kybernetika a robotika studovat. Oficiální formulaci potřebných kroků najdete na webu fakulty.

  1. Přihlášku podáváte elektronickém systému pro přijímací řízení. Zde budete moci sledovat stav své přihlášky a také výsledky přijímacího řízení. Abyste mohli svou přihlášku sledovat, nezapomeňte si schovat kód přihlášky, který obdržíte po jejím vyplnění.

  2. Jakmile budete mít vyplněnou elektronickou přihlášku, vytiskněte ji a podepište. Pokud aspirujete na prominutí přijímací zkoušky na základě známek z matematiky nebo fyziky, zajistěte také podpis na své střední škole.

  3. Uhraďte poplatek ve výši 550 Kč za úkony spojené s vyřízením přihlášky a uschovejte si příslušné potvrzení o platbě.

  4. Ujistěte se, že k přihlášce přikládáte doklad o zaplacení poplatku a kopii maturitního vysvědčení, pokud ho již máte. Pokud žádáte o přijetí bez přijímaček, přiložte také potřebné osvědčení svých výsledků.

  5. Potřebné dokumenty doručte včas na adresu fakulty, termín doručení je 31. března 2016. Doručit je můžete osobně nebo doporučeně poštou.

Magisterské studium

Před nastoupením na magisterské studium musíte mít úspěšně zakončené studium bakalářské. Pro usnadnění vaší orientace uvádíme zjednodušený sled kroků, jejich přesné znění najdete na stránkách webu fakulty věnovaným magisterskému programu.

  1. Podat přihlášku.

  2. Úspěšně zakončit bakalářské či magisterské studium.

  3. Uspět u přijímací zkoušky nebo splnit podmínky pro její prominutí.