Bakalářský program

Studentky v laboratoři automatického řízení

Jak je tomu dnes ve světě zvykem a jak požadují špičkové firmy, bakalářský program Kybernetika a robotika se nedělí na obory. Zpočátku je většina předmětů povinných a poskytuje studentům dobré a široké základy všech potřebných oborů a rozvijí jejich schopnosti a dovednosti. Tato šíře je zřejmou konkurenční výhodou našich absolventů.Teprve ve druhé polovině studia si studenti vybírají z nabízených projektů, povinně volitelných předmětů a laboratoří a volitelných předmětů. Tak se mohou trochu specializovat anebo naopak svůj záběr ještě rozšířit.

Struktura bakalářského programu Kybernetika a robotika 2021 - platný od akademického roku 2021/2022

Následující tabulka ukazuje předměty v jednotlivých semestrech bakalářského programu. Povinné předměty jsou označeny oranžově, povinně volitelné předměty modře a volitelné předměty šedě.
Kliknutím na název povinného předmětu otevřete jeho podrobnější popis na stránkách fakulty. Na nich najdete anotaci předmětu, témata přednášek a cvičení, seznam doporučené literatury a studijních materiálů a další užitečné informace. Najdete tu i odkaz na web předmětu se všemi podrobnostmi, požadavky na studenty a mnoha zajímavostmi. Kliknutím na název povinně volitelného předmětu v tabulce otevřete seznam konkrétních předmětů, ze kterých si můžete i musíte vybrat. Konečně kliknutím na nápis Volitelný předmět otevřete seznam všech nabízených volitelných předmětů. Kromě nich si ale jako svůj volitelný předmět můžete vybrat libovolný povinný či povinně volitelný předmět jiného programu či oboru fakulty a školy.

Povinně volitelné laboratoře

Každý student si povinně vybere nejméně jednu z následujících možností:

  • Laboratoře aplikované elektroniky a řízení nabízejí studentům možnost pracovat v týmech 5 až 7 studentů, kteří si na vývoji malého robotického článkovce vyzkoušejí, jak probíhá kompletní vývojový cyklus produktu od zadání až po test. Úspěch bude záviset jednak na jednotlivých členech týmu, ale do značné míry také na úspěšné koordinaci a spolupráci celého týmu. 

  • Laboratoře robotiky jsou určeny pro skupiny 3 až 4 studentů, které řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Studenti se seznámí s praktickou robotikou (manipulátory, mobilní robotika), přičemž využijí znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software).

  • Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů nabídnou studentům, aby se interaktivní formou seznámili se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu, převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci konceptu "Internet of Things".  

Povinně volitelné předměty

Každý student si povinně vybere nejméně dva z následujících možností:

Struktura bakalářského programu Kybernetika a robotika 2016 - platný od akademického roku 2016/2017

Následující tabulka ukazuje předměty v jednotlivých semestrech bakalářského programu. Povinné předměty jsou označeny oranžově, povinně volitelné předměty modře a volitelné předměty šedě.
Kliknutím na název povinného předmětu otevřete jeho podrobnější popis na stránkách fakulty. Na nich najdete anotaci předmětu, témata přednášek a cvičení, seznam doporučené literatury a studijních materiálů a další užitečné informace. Najdete tu i odkaz na web předmětu se všemi podrobnostmi, požadavky na studenty a mnoha zajímavostmi. Kliknutím na název povinně volitelného předmětu v tabulce otevřete seznam konkrétních předmětů, ze kterých si můžete i musíte vybrat. Konečně kliknutím na nápis Volitelný předmět otevřete seznam všech nabízených volitelných předmětů. Kromě nich si ale jako svůj volitelný předmět můžete vybrat libovolný povinný či povinně volitelný předmět jiného programu či oboru fakulty a školy.

Povinně volitelné laboratoře

Každý student si povinně vybere nejméně jednu z následujících možností:

  • Laboratoře aplikované elektroniky a řízení nabízejí studentům možnost pracovat v týmech 5 až 7 studentů, kteří si na vývoji malého robotického článkovce vyzkoušejí, jak probíhá kompletní vývojový cyklus produktu od zadání až po test. Úspěch bude záviset jednak na jednotlivých členech týmu, ale do značné míry také na úspěšné koordinaci a spolupráci celého týmu. 

  • Laboratoře robotiky jsou určeny pro skupiny 3 až 4 studentů, které řeší během semestru společně jednu praktickou úlohu z oblasti robotiky. Studenti se seznámí s praktickou robotikou (manipulátory, mobilní robotika), přičemž využijí znalosti získané v základních předmětech (např. matematika, fyzika, elektronika, vývoj software).

  • Laboratoře průmyslové elektroniky a senzorů nabídnou studentům, aby se interaktivní formou seznámili se základními bloky průmyslového senzorového systému - od vlastního senzoru přes obvody zpracování signálu, převod analogového signálu na digitální, jeho softwarové zpracování pomocí mikroprocesoru až po odeslání výsledků nadřazenému systému a jejich prezentaci uživateli v rámci konceptu "Internet of Things".  

Povinně volitelné předměty

Každý student si povinně vybere nejméně čtyři z následujících možností: