O našem programu

Charakteristika programu

Kybernetika a robotika je výběrový, náročný a zajímavý program pro nadané, zaujaté a pracovité studenty. Rozvíjí jejich kreativitu, kritické a strukturované myšlení, flexibilitu, samostatnost i schopnost týmové spolupráce a schopnost se sám učit během celé kariéry. Při přípravě programu jsme přihlíželi k doporučením mezinárodních odborných společností IFAC a IEEE a inspirovali se tím nejlepším z podobných programů špičkových světových škol, odkud budou přicházet kolegové a konkurenti našich absolventů.

Výuka a výzkum

Program stojí na špičkových akademických a průmyslových osobnostech světového významu, které ho připravily a budou v něm učit. S jejich pomocí a podporou mohou studenti také absolvovat předměty i celé studijní bloky na špičkových zahraničních univerzitách.  Výuka programu je úzce propojena s výzkumem špičkové mezinárodní úrovně. Studenti nejsou jen školeni v nejmodernějších technologiích, ale jsou připravováni sami tvořit technologie nové, které dosud neexistují a nelze je ani předvídat. Studenti se mohou na výzkumu přímo podílet, což rozvíjí jejich znalosti i schopnosti a také jim přináší výdělek.

Cíle

Studenti KyR získají hluboké znalosti inženýrských principů založených na matematických, fyzikálních, informatických, systémových, robotických, kybernetických a elektrotechnických vědách a rozvinou je tvořivou prací v laboratořích a na projektech. Své studijní plány mohou ovlivnit a přizpůsobit vlastním zájmům, cílům a schopnostem. Náročnost i flexibilita studia s důrazem na základy a mezioborovost, na rozvoj tvořivosti a myšlení, na samostatnost i schopnosti spolupráce, budou v kariéře našich absolventů velkou konkurenční výhodou. Program je dobře připraví na práci inženýra v 21. století, který během kariéry pružně střídá úkoly, týmy, firmy a dokonce i obory.

Absolventi

Absolventi programu Kybernetika a robotika nejenže snadno nacházejí zaměstnání, ale často si sami vybírají mezi nabídkami hi-tech firem zvučných jmen nebo zakládají firmy vlastní.  Díky tomu, že jejich profil není omezen na dnešní potřeby konkrétních firem, dokáží v budoucnu čelit výzvám, o nichž dnes nemáme ani tušení. Program nepřipravuje studenty jen na jejich první zaměstnání, ale i na páté, desáté a dokonce i na to poslední v jejich kariéře někdy v letech 2060-70. Studium Kybernetiky a Robotiky poskytuje dobré základy, schopnosti a dovednosti širšího uplatnění i těm, které nakonec život odnese daleko od původně studovaných oborů.

Studentům nabízíme

 • skvělé a nadšené učitele – výrazné osobnosti s akademickými nebo průmyslovými zkušenostmi ze zahraničí – skutečné hvězdy oboru

 • zapojení do špičkových výzkumných týmů evropské nebo světové úrovně

 • množnost vydělat si prací na průmyslových a výzkumných projektech

 • počítačové učebny vybavené dostatečným počtem nových pracovních stanic

 • bohatě vybavené laboratoře s moderními přístroji a experimenty

 • potřebný software zdarma i pro domácí použití

 • všude Wi-Fi s podporu práce na vlastních noteboocích a tabletech

 • moderní knihovnu s non-stop studovnou v nádherné budově kampusu

 • světové učebnice pro kurzy programu – pro některé  až stovka amerických učebnic v knihovně

 • potřebné informační zdroje, digitální knihovny a elektronické knihy z celého světa

 • databázi výzkumných výsledků školy s přehledným hodnocením kateder i učitelů – hodí se při výběru oborů, předmětů, témat i učitelů

 • zdarma možnost zdokonalení angličtiny - nezbytné pro studium Kybernetiky a robotiky

 • přístup k diplomovým, bakalářským a dalším pracem předchůdců

 • možnost ovlivnit výuku prostřednictvím anonymní Ankety

 • doučovací kurzy matematiky, fyziky, programování, bastlení a kutění (making) před začátkem studia

 • studium v Praze – kulturním, společenském a zábavním centru