Magisterský program

Magisterský program Kybernetika a robotika 2021 - platný od akademického roku 2021/2022

Studenti magisterského programu Kybernetika a robotika získají v povinných předmětech programu pokročilé znalosti kybernetiky, robotiky, automatického řízení, diagnostiky a senzorů a rozvinou své tvůrčí inženýrské schopnosti a dovednosti v předmětech projektového typu.

 

 

 

Magisterský program Kybernetika a robotika - platný od akademického roku 2016/2017

Studenti magisterského programu Kybernetika a robotika získají v povinných předmětech programu pokročilé znalosti kybernetiky, robotiky, automatického řízení, diagnostiky a senzorů a rozvinou své tvůrčí inženýrské schopnosti a dovednosti v předmětech projektového typu.

Kybernetika a robotika - obecný obor

Studenti obecného oboru Kybernetika a robotika - úmyslně nazvaného stejně jako samotný program - mohou směřovat průchod programem podle vlastních potřeb tím, že si své povinně volitelné předměty vybírají - tak říkajíc cik-cak - z povinných předmětů všech specializací. Tak se při zachování hloubky v některých oblastech současně rozšíří znalosti a dovednosti jednotlivých studentů i celé skupiny absolventů, což jim usnadní průchod kariérou ve 21. století a otevře dveře do světa.

Skladba předmětů obecného oboru Kybernetika a robotika

 

Specializace Robotika

Specializace na pokročilou, mobilní a kolektivní robotiku a umělou inteligenci. Hluboké znalosti programování systémů reálného času a průmyslových informačních systémů.

Skladba předmětů specializace Robotika

Specializace Systémy a řízení

Specializace na automatické řízení inženýrských, biologických, medicínských, dopravních a dalších reálných systémů. Hluboké znalosti optimálního a robustního řízení; odhadování, filtrace a detekci; nelineárních systémů, systémů diskrétních událostí; dynamiky a řízení sítí.

Skladba předmětů specializace Systémy a řízení

Specializace Senzory a přístrojová technika

Specializace na moderní senzory, videometrii a bezkontaktní měření, sběr a přenos dat, zpracování a digitalizaci signálů a virtuální instrumentaci.

Skladba předmětů specializace Senzory a přístrojová technika

Specializace Letecké a kosmické systémy

Specializace na avionické a kosmické systémy a technologie. Hluboké znalosti přístrojových systému letadel, systémů řízení letu, integrované avioniky, leteckých radiových systémů i kosmického inženýrství.

Skladba předmětů specializace Letecké a kosmické systémy

 

Návaznost na předchozí program

 

Magisterský program volně navazuje na bakalářský program Kybernetika a robotika, ale je otevřen i absolventům jiných programů, fakult a škol. Předpokladem je ukončené bakalářské studium libovolného programu podobného zaměření. Případné chybějící znalosti si studenti přicházející odjinud mohou doplnit formou volitelných předmětů v prvním ročníku díky velké volitelnosti. Žádný z oborů nevyžaduje zvláštní specializaci v předchozím bakalářském studiu.