Magisterský program

Studenti magisterského programu Kybernetika a robotika získají v povinných předmětech programu pokročilé znalosti kybernetiky, robotiky, automatického řízení, diagnostiky a senzorů a rozvinou své tvůrčí inženýrské schopnosti a dovednosti v předmětech projektového typu. K tomu si vyberou buď jeden ze čtyř specializovaných oborů anebo pátý obecný obor.

Při volbě specializovaného oboru získají v povinných předmětech oboru hluboké znalosti a dovednosti v rámci vybrané specializace. Přesto ale proniknou i do ostatních oborů programu volbou povinně-volitelného předmětu, což je povinný předmět libovolného jiného oboru než sami studují, a samozřejmě také volbou volitelných předmětů.

Naopak studenti obecného oboru - úmyslně nazvaného stejně jako samotný program - mohou směrovat průchod programem podle vlastních potřeb tím, že si své povinně volitelné předměty vybírají - tak říkajíc cik-cak - ze povinných předmětů všech specializovaných oborů. Tak se při zachování hloubky v některých oblastech současně rozšíří znalosti a dovednosti jednotlivých studentů i celé skupiny absolventů, což jim usnadní průchod kariérou ve 21. století a otevře dveře do světa.

Robotika - specializovaný obor

Specializace na pokročilou, mobilní a kolektivní robotiku a umělou inteligenci. Hluboké znalosti programování systémů reálného času a průmyslových informačních systémů.

Skladba předmětů oboru Robotika

Systémy a řízení - specializovaný obor

Specializace na automatické řízení inženýrských, biologických, medicínských, dopravních a dalších reálných systémů. Hluboké znalosti optimálního a robustního řízení; odhadování, filtrace a detekci; nelineárních systémů, systémů diskrétních událostí; dynamiky a řízení sítí.

Skladba předmětů oboru Systémy a řízení

Senzory a přístrojová technika - specializovaný obor

Specializace na moderní senzory, videometrii a bezkontaktní měření, sběr a přenos dat, zpracování a digitalizaci signálů a virtuální instrumentaci.

Skladba předmětů oboru Senzory a přístrojová technika

Letecké a kosmické systémy - specializovaný obor

Specializace na avionické a kosmické systémy a technologie. Hluboké znalosti přístrojových systému letadel, systémů řízení letu, integrované avioniky, leteckých radiových systémů i kosmického inženýrství.

Skladba předmětů oboru Letecké a kosmické systémy

Kybernetika a robotika - obecný obor

Poskytuje širší ale ne tak hluboké portfolio znalostí než specializované obory. Průchod programem si studenti nastaví vhodnou kombinací (cik-cak) povinně-volitelných předmětů, které si vyberou z povinných předmětů speciálních oborů programu.

Skladba předmětů obecného oboru Kybernetika a robotika

Návaznost na předchozí program

Magisterský program volně navazuje na bakalářský program Kybernetika a robotika, ale je otevřen i absolventům jiných programů, fakult a škol. Předpokladem je ukončené bakalářské studium libovolného programu podobného zaměření. Případné chybějící znalosti si studenti přicházející odjinud mohou doplnit formou volitelných předmětů v prvním ročníku díky velké volitelnosti. Žádný z oborů nevyžaduje zvláštní specializaci v předchozím bakalářském studiu.