Magisterský program

Magisterský program Kybernetika a robotika 2021 - platný od akademického roku 2021/2022

Studenti magisterského programu Kybernetika a robotika získají v povinných předmětech programu pokročilé znalosti kybernetiky, robotiky, automatického řízení, diagnostiky a senzorů a rozvinou své tvůrčí inženýrské schopnosti a dovednosti v předmětech projektového typu.

 

Podmínka pro splnění skupiny povinně volitelných předmětů: Studenti musí absolvovat celkem 7 povinně volitelných předmětů v součtu ze skupiny 1 a skupiny 2 za splnění podmínky na minimálně 3 absolvované předměty ze skupiny 1.

Návaznost na předchozí program

Magisterský program volně navazuje na bakalářský program Kybernetika a robotika, ale je otevřen i absolventům jiných programů, fakult a škol. Předpokladem je ukončené bakalářské studium libovolného programu podobného zaměření. Případné chybějící znalosti si studenti přicházející odjinud mohou doplnit formou volitelných předmětů v prvním ročníku díky velké volitelnosti. Žádný z oborů nevyžaduje zvláštní specializaci v předchozím bakalářském studiu.