Kurz praktické elektroniky pro studenty prvních ročníků se povedl na výbornou

Máme za sebou již osmý ročník Kurzu praktické elektroniky. Celkem dva turnusy si mohli užít v první polovině září studenti nastupující do prvních ročníků programu KyR.

Cílem kurzu bylo seznámit nové studenty FEL se základy elektroniky, a to formou přednášek i praktických cvičení. Velký důraz jsme ale také kladli na to, abychom prváky připravili na vysokoškolský způsob výuky. Do programu jsme proto zahrnuli také přednášky o organizaci a způsobu studia na FEL a besedu se staršími studenty – lektory KyR, kteří po celou dobu kurzu také pomáhali při praktické výuce v laboratořích. 

Kromě praktických znalostí a zkušeností tak účastníci měli možnost se vzájemně seznámit a vybudovat kontakty a třeba i podniknout první kroky k přátelství s ostatními, které se v rámci studia hodí nejen při posílání zápisků z hodin. 

O kurz praktické elektroniky byl jako vždy velký zájem, a tak jsme se mohli potkat s téměř 70 studenty KyRu a 20 studenti programu EK. Budeme se těšit zase příští rok! 

Foto z akce: Petr Neugebauer, FEL ČVUT.

2.png
3.png
4.png
5.png
6.png
7.png