MAGISTERSKÝ PROGRAM SPACEMASTER

Staň se kosmickým magistrem v evropském programu SpaceMaster na FEL ČVUT!

Pokud se zajímáte o kosmický výzkum a kosmické technologie, máte výborné či velmi dobré hodnocení Bakalářské státní zkoušky (anebo jste ve 4. ročníku nestrukturovaného studijního programu a máte velmi dobrý prospěch), jste schopni studovat v angličtině, přejete si strávit dva roky v dobré společnosti přísně vybraných studentů z celého světa, chcete další semestry absolvovat na špičkových evropských univerzitách, nebo se stipendiem EU absolvovat vybrané kurzy na Stanfordské univerzitě, v Šanghaji či Tokiu, toužíte získat dvojitý evropský diplom a dva tituly najednou (Double Degree), pak místo standardních magisterských oborů ČVUT zvolte: Evropský magisterský program SpaceMaster na katedře řídicí techniky FEL ČVUT.

SpaceMaster je jeden z prvních skutečně celoevropských magisterských programů. Je financován evropským programem Erasmus Mundus. Českou republiku v něm zastupuje katedra řídicí techniky FEL ČVUT. Doba studia je 4 semestry a výuka probíhá v angličtině. Studenti získají rozšířené znalosti kosmických věd a technologií, zejména z oblasti raket, sond, satelitů, balonů, a radarů, telerobotiky, senzorové techniky, automatického řízení a kosmické dynamiky.

První semestr se základními předměty a druhý semestr s předměty s vazbou na řešení projektů všichni studenti absolvují v kosmickém středisku ve švédské Kiruně na LTU, daleko za polárním kruhem.

Na další semestry se studenti dělí na jednotlivé specializace v rámci programu SpaceMaster. Studenti ČVUT se vrací do Prahy na katedru řídicí techniky FEL, kde se ve třetím semestru zaměří na automatické řízení a vestavěné systémy s kosmickými i pozemskými aplikacemi. Ve výjimečných případech se naopak mohou věnovat jiným specializacím na univerzitách ve francouzském Toulouse, anglickém Cranfieldu či finských Helsinkách. Během posledních dvou semestrů mohou studenti v případě potřeby na kratší dobu navštívit partnerská evropská pracoviště, vybraní studenti pak i pracoviště na Stanfordu, v Tokiu či Šanghaji. Ve čtvrtém semestru studenti absolvují závěrečné předměty a pracují na diplomové práci podle své specializace. Katedra řídicí techniky plánuje v sérii těchto diplomových prací postupně navrhnout, sestrojit, vypustit a provozovat malou družici typu piko-satelit.

Každá diplomová práce má dva vedoucí z různých zemí a je obhájena před mezinárodní komisí. Po úspěšné obhajobě získá student ČVUT standardní titul Ing. a k tomu ještě magisterský titul ze švédské Lulea Univerzity of Technology v Kiruně.

Projekty povedou významní odborníci, často z evropských průmyslových firem. Některé kurzy povedou profesoři ze Stanfordu, Tokia a Šanghaje. Výsledky laboratorních prací budou testovány naostro: buď přímo v kosmu anebo aspoň vysoko v zemské atmosféře.

Program začal v roce 2005 a už jím prošlo skoro tisíc studentů z celého světa, kteří jsou evropském a americkém kosmickém výzkumu a průmyslu rozhodně vidět. Mezi nimi samozřejmě byli i studenti z ČR a nevedli si špatně. Další ročník již začal 15. října. Teď je ta správná chvíle se přihlásit !

Podmínky přijetí jsou, další informace a zajímavosti jsou na http://spacemaster.eu/.

Michael Šebek
vedoucí české sekce programu SpaceMaster
a vedoucí katedry řídicí techniky FEL ČVUT.

Administrativní pokyny a podrobnosti

Všichni zájemci by měli raději hned kontaktovat Ing. Martina Hlinovského na katedře řídicí techniky FEL ČVUT, a to buď telefonicky na 224357477, e-mailem na martin [dot] hlinovskyatfel [dot] cvut [dot] cz anebo po předchozí domluvě osobně na Katedře řídicí techniky FEL, Karlovo náměstí 13, budova E, přízemí, místnost č. 18.

Podmínky přijetí

 • ukončení bakalářského studijního programu s prospěchem výborně nebo velmi dobře,
 • složení zkoušky z angličtiny s certifikátem TOFEL (poměr 580/239 a vyšší) nebo IELTS (poměr 6,5 a vyšší),
 • odeslání přihlášky na příští akademický rok je vždy do 1. dubna (pro Non-EU do 15. ledna), která obsahuje:
  • Úplný životopis,
  • Bakalářský diplom, vysvědčení o bakalářské zkoušce a dodatek k diplomu,
  • Výpis zkoušek za celé studium na vysoké škole,
  • Diplom nebo potvrzení o jazykové způsobilosti v anglickém jazyku,
  • Motivační dopis se zdůvodněním proč se student hlásí do SpaceMastera,
  • Doporučující dopisy (1 nebo 2) od učitelů z domácí university. Musí být uvedeny kontaktní údaje jako telefon a e-mail. Pro Non-EU se očekávají od učitelů též doporučení nebo doplnění názorů na studenta,
  • Odpovídající fotografie pasového formátu, přiložená k přihlášce,
  • Dokumenty dokládající předchozí praxi, zejména v oblasti kosmických projektů.

Všechny kopie musí být ověřené, stejně jako přesnost překladů do angličtiny musí být potvrzena. Originály potvrzení nebudou potřeba před imatrikulací na univerzitě.

Struktura studia SpaceMastera

Doba trvání je 4 semestry (požaduje se získat 120 ECTS kreditů).
Studenti získají rozšířené znalosti z oblasti balonů, raket, satelitů a radarů, tele-robotiky, senzorové techniky, automatického řízení a dynamiky systémů s více tělesy.
U SpaceMastera se předpokládá získání dvou MSc. titulů. Jeden na švédské universitě a druhý na domácí nebo jedné z dalších partnerských universit.

1. semestr - Úvodní, kosmickým otázkám věnované studijní předměty v kosmickém středisku v LTU Kiruna (Švédsko)

2. semestr - Studium předmětů s vazbou na řešení projektů v kosmickém středisku V LTU Kiruna (Švédsko)

3. semestr - Inženýrská specializace v rámci Kybernetiky a robotiky.

4. semestr - Diplomová práce vedená učiteli nejméně dvou universit.

Školné a stipendia

Studenti z EU neplatí školné v prvním roce studia. Studenti z Non-EU budou platit školné ve výši 140.000 SEK v prvním roce studia a školné za druhý rok se platí v závislosti na vybrané univerzitě.
Studenti z EU mohou žádat stipendium z prostředků EU v rámci projektu Erasmus+. Studenti Non-EU mohou žádat stipendium z fondu Erasmus Mundus.

Další informace na http://spacemaster.eu/ScholarshipsAndFees

Termíny - souhrn

 • Přihlásit se ke studiu na ČVUT FEL magisterského programu Kybernetika a robotika.
 • Nejpozději do konce ledna kontaktovat Ing. Martina Hlinovského, Ph.D. na katedře řídicí techniky.
 • Po pohovoru s Ing. Martinem Hlinovským vyplnit formulář na adrese www.erasmus.cvut.cz a kontaktovat odpovědnou osobu na fakultě p. Otakara Vlčka.
 • Pro předchozí body je konečný termín pátek 23. února. Přihlášení studenti po tomto termínu riskují, že nedostanou Erasmus stipendium pro studium v Německu a Švédsku.
 • Do 15.1.2021 je třeba vyplnit přihlášku do studia SpaceMaster Round 17 - http://spacemaster.eu/Apply. Na konci března budou tyto vyplněné formuláře včetně příloh zaslány koordinátorovi do Švédska.