Magistra v Brně, doktorát u nás! Rozhodně nelitoval!

"Těm, kteří by uvažovali o podobné cestě jako já, tedy jít na doktorát či magisterské studium jinam, než byla jejich předchozí škola, tuto volbu určitě doporučuji. Zkušenosti z více institucí jsou velice cenné a tohoto rozhodnutí nejspíše litovat nebudete. Já jsem rozhodně nelitoval. " Říká Ivo Herman.

Do sekce OD NÁS jsme přidali medailon dalšího skvělého absolventa našeho doktorského programu - Ivo Hermana:

  • Přišel k nám po magisterském studiu na VUT Brno.
  • V našem doktorském programu se pod vedením M. Šebka a Z. Huráka zabýval teorií automatického řízení kolon (konvojů, 1-D formací) autonomních vozidel. Při tom narazil na problém, že se vlastnosti distribuovaně řízené kolony zhoršují s její rostoucí délkou, a to často dost rychle. Co funguje dobře pro pět vozidel, funguje hůře pro 20 a vůbec nefunguje pro 50. Ivo ukázal, jak to souvisí se zvolenou strategií řízení a s vybraným modelem vozidla.
  • Vedl si opravdu dobře. Objevil překvapivé souvislosti a vymyslel originální výsledky. Například matematicky dokázal, že se žádné dnes použitelné řízení kolony aut bez řidiče neobejde bez vzájemné komunikace mezi auty. Že se moc hodí, když může vedoucí auto ostatní informovat o tom, co hodlá udělat. Atp.
  • Publikoval významné články v nejlepších časopisech oboru Automatické řízení na světě. Např.

HERMAN I - KNORN S. - AHLÉN A. Disturbance scaling in bidirectional vehicle platoons with different asymmetry in position and velocity coupling. Automatica. 2017, 82, s. 13-20. ISSN 0005-1098.
HERMAN I - et al. Scaling in bidirectional platoons with dynamic controllers and proportional asymmetryIEEE Transactions on Automatic Control. 2017, 62(4), s. 2034-2040. ISSN 0018-9286
HERMAN I - et al. Nonzero Bound on Fiedler Eigenvalue Causes Exponential Growth of H-Infinity Norm of Vehicular PlatoonIEEE Transactions on Automatic Control. 2015, 60(8), s. 2248-2253. ISSN 0018-9286.

  • Během doktorského studia navštívil prestižních světová pracoviště – KTH Stockholm, S; Ruhr Universitat Bochum, D; Uppsala Universitait, S;
  • Přednášel na špičkových konferencích – ACC 2014 v Portlandu 2014; Světový kongres IFAC 2014 v Kapském městě; IFAC NecSys 2015 ve Philadelphii;  IEEE CDC 2016 v Las Vegas; IFAC NecSys 2016 v Tokiu;
  • Obhájil – před slavnými oponenty z USA, Německa a Švédska - vynikající disertaci Scaling in vehicle platoons (posudky najdete tady
  • Po absolvování odmítl nabídku postdockého místa na slavném KTH Stockholm a vrátil se do Brna do rodinné firmy Herman Elektronika
  • Ivovy názory na studium a další podrobnosti si už přečtěte sami v jeho medailonu.
  • A mimochodem, meadilony dlaších zajímavých aboslventů jsou tady.