TIAGo++: robotický lukostřelec

Diplomová práce Marka Jalůvky popisuje TIAGo++ robotického lukostřelce, který je schopný střílet na terč detekovaný ve své kameře. Nejprve jsou definovány bližší specifikace řešeného problému spolu s popisem použitého robota a luku s šípy. Dále je problém dekomponován na potřebné podúlohy - převzetí a simulace matematického modelu luku, design vhodných trajektorií natahování luku pro robota (s nízkými požadavky na točivé momenty od motorů robota), vypracování detektoru terče a proces kombinující předchozí podúlohy do řídící smyčky, která slouží k detekci, zamíření a výstřelu na terč robotem. Všechny tyto podúlohy jsou detailně popsány nejprve teoreticky, poté je popsána jejich implementace na reálném robotovi a nakonec jsou stěžejní části systému - trajektorie pro natahování luku, detektor terče a proces střílení na terč - vyhodnoceny.