Započaly práce na třetí verzi robotické jednotky na měření vnitřních veličin v budovách

Součástí výzkumu v rámci programu Kybernetika a robotika je také měření vnitřních veličin v budovách. Zaměřujeme se především na osvětlenost a akustický hluk. Cílem je nahradit současný stav, kdy se měření provádí manuálně, za zautomatizovanou verzi využívající robotickou jednotku. Nyní jsme k tomuto cíli opět o krůček blíže.

Kontrola hodnot vnitřních veličin, jako je osvětlenost a akustický hluk, v budovách se provádí především kvůli auditu a kolaudaci veřejných budov či kanceláří. Aktuálně se měření provádí výhradně manuálně, a to pomocí vyškolené obsluhy. 

O změnu v současné době usiluje katedra měření ve spolupráci se studenty oboru Kybernetika a robotika. Na katedře měření se danou oblastí zabývá Ing. Tomáš Drábek, Ph.D., jehož cílem je vyvinout algoritmy, které automaticky určují místa v místnosti, kde se má měření provádět. Aby proces měření probíhal bez přítomnosti obsluhy, využíváme pro pohyb měřícího přístroje po místnosti vlastní robotickou platformu. 

V minulých letech studenti magisterského a bakalářského studia programu Kybernetika a robotika navrhli, zkonstruovali a testovali celkem dvě verze těchto robotických jednotek. Testování automatického měření v místnosti přitom probíhalo bez zásahu do měřícího procesu lidskou obsluhou.

V současné době započaly práce na třetí verzi robotické jednotky v rámci diplomové práce studentky FEL. Cílem je, oproti předchozím návrhům, vytvořit jednodušší, robustnější a modulárnější robotickou jednotku s otevřenou softwarovou architekturou pro přidávání dalších měřících přístrojů a měření dalších veličin. 

Do budoucna plánujeme vypsání bakalářských i diplomových prací, které podrobně otestují novou robotickou jednotku a rozšíří měření o další veličiny.