Automatické testování elektroniky vozidel

Katedra měření dlouhodobě spolupracuje s oddělením vývoje elektriky a elektroniky vozidel společnosti Škoda Auto. Spolupráce se zaměřuje zejména na problematiku automatizovaného testování, která v současné době nabývá na významu vzhledem ke stále se rozšiřujícímu portfoliu uživatelských funkcí vozidel, jízdních asistentů, informačních a komunikačních systémů apod.

Během více než deseti let bylo navrženo a realizováno několik generací automatizovaných testerů chování řídicích jednotek vozidla na sběrnicích CAN a LIN, současný výzkum, který probíhá také v rámci Centra kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka, je zaměřen na problematiku automatizovaného generování a implementace funkčních a integračních testů kompletních vozidlových subsystémů.

Testovací pracoviště slouží právě pro implementaci integračních testů elektronických řídicích jednotek vozidla nižší třídy. Všechna společně vyvinutá zařízení jsou při vývoji nových vozů rutinně používána. Hlavními přínosy spolupráce jsou snížení časové náročnosti a tedy i ceny testování a zejména odstranění subjektivních chyb, k nimž mohlo docházet při manuálně prováděných testech.