Autoři programu

Praktické dotazy a poznámky ke studiu Kybernetiky a robotiky prosím neposílejte na zde uvedené adresy ale na kyratfel [dot] cvut [dot] cz. Svůj dotaz můžete položit také ve veřejné části diskuzního fóra elektrotechnické fakulty.

Tito lidé pro vás program Kybernetika a robotika připravili a odpovídají za něj:

Garant programu

prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

Katedra řídicí techniky

Vedoucí Katedry řídicí techniky FEL ČVUT. Pracoval na ETH Zürich, CH, na University of Twente, NL a v AV ČR. Přednášel na předních universitách po celém světě. Vedoucí mnoha mezinárodních, evropských a národních výzkumných a průmyslových projektů. Autor řady velmi citovaných článků ve špičkových světových časopisech. Dlouholetý člen vedení mezinárodní federace IFAC.

Administrátor programu

Ing. Pavel Burget, Ph.D.

Katedra řídicí techniky

Ing. Pavel Burget, Ph.D.

Vedoucí Oddělení průmyslové automatizace na Katedře řídicí techniky. Pracoval v IFAC, Magdeburg, Německo a jako hostující profesor přednášel na Université Angers, Francie. Zástupce mezinárodní organizace Profibus&Profinet International v České republice, člen mezinárodních odborných pracovních skupin na Profinet, autor či spoluautor několika dokumentů Profinet Guideline.

Spoluautoři programu

Prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.

Katedra kybernetiky

Specializuje se na počítačové vidění, rozpoznávání a robotiku. Absolvent FEL ČVUT, dlouhodobé stáže na University of Sussex, TU Wien, Hitachi Central Research Laboratory.

Ing. Karel Zimmermann, Ph.D.

Katedra kybernetiky

Zabývá se výzkumem učících metod pro počítačové vidění a robotiku. V letech 2008 - 2009 pracoval jako postdoktorský výzkumník v Belgii na Katholieke Universiteit Leuven, od roku 2009 pracuje jako výzkumník a učitel na ČVUT v Praze, FEL. Působí jako autor i recenzent pro významné impaktované časopisy, v roce 2011 získal Cenu za nejlepšího recenzenta na nejvýznamnější konferenci počítačového vidění CVPR, v roce 2008 na CSKI Cenu za nejlepší doktorskou práci.

Ing. Zdeněk Hurák, Ph.D.

Katedra řídicí techniky

Dlouhodobě se zaměřuje na výzkum metod a algoritmů pro automatické řízení a modelování dynamických systémů. Aktuálně se věnuje aplikacím v mikrorobotice (nekontaktní mikromanipulace pro bioanalytickou instrumentaci), dopravě (kolony autonomních vozidel) a letectví (inerciální stabilizace kamerových systémů). Absolvoval několik delších stáží na špičkových zahraničních univerzitách (Iowa State University v Ames v 1999, TU Eindhoven v 2008 a University of California Santa Barbara v 2014). Vede výzkumný tým aa4cc.

Doc. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Katedra měření

Zabývá se distribuovanými systémy vozidel a metodami jejich testování, návrhem a diagnostikou digitálního hardware. Působil na PTB Berlin, v rámci průmyslové spolupráce řeší projekty pro Škoda Auto, ZPA Smart Energy, VTUL.

Doc. Ing. Jan Roháč, Ph.D.

Katedra měření

Zabývá se avionickými systémy, systémy inerciální a družicové navigace, senzorikou a zpracováním signálu/dat. V letech 2001 - 2002 pracoval jako výzkumník na Shizuoka University, Research Institute of Electronics, Hamamatsu, Japan, dále pak v roce 2015 na TU Delft, Faculty of Aerospace Engineering. Je vedoucím skupiny zabývající se leteckou a terestriální navigací na katedře měření. Je viceprezidentem Odborné společnosti letecké České republiky, školitel leteckých techniků v rámci JAR-66 (modul 3,4,5) a zástupcem ČVUT v evropské mezinárodní síti univerzit PEGASUS.

Doc. Ing. Radislav Šmíd, Ph.D.

Katedra měření

Zabývá se zpracováním signálu a analýzou pro diagnostiku, nedestruktivním testováním, detekcí poruch. Vedoucí skupiny pro diagnostiku a nedestruktivní testování na katedře měření. Člen mezinárodního vědeckého výboru mezinárodních konferencí na monitorování stavu strojů a prevenci chyb.

Technická správa

it135atfel [dot] cvut [dot] cz