Den otevřených dveří v únoru 2019

Další Den otevřených dveří pro zájemce o studium pořádáme v pátek 7. 2. 2020. Přijďte se podívat, těšíme se na vás!

8.30 - 9.45
Program začíná blokem prezentací fakulty a studijních program v Zengerově posluchárně KN:E-107 v budově E na Karlově náměstí 13.

V něm bud v době 9:00- 9:10 prezentace našeho programu Kybernetika a robotika.
Ke konci, obvykle v 9.30 - 9.45 proběhne volná diskuse, kdy obvykle odpovídáme na dotazy, vysvětlujeme nepochopené, a na požádaní sdělujeme další detaily.

10.00 - 15.00
Několik variant prohlídek pracovišť a laboratoří, kde vám ukážeme, co zajímavé naši studenti dělají

13.00 - 14.00
Opakované úvodní slovo, prezentace fakulty a studijních programů, posluchárna KN:E-301
(pouze pro později příchozí, bez přerušení prohlídek pracovišť a laboratoří, které probíhají paralelně)

Podrobnosti a instrukce jsou na webu fakulty.

Pro nedočkavé ještě pár střípků z prezentace programu Kybarnetika a robotika: