JIŽ ZITRA 26.2. SE SPOUŠTÍ DALŠÍ ROČNÍK ROBOSOUTĚŽE PRO 2. STUPĚŇ ZŠ A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ

konané pod záštitou Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Soutěž je určena pro tříčlenné týmy z 2. stupně základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií z České republiky. Úkolem každého týmu bude sestavit robota ze stavebnice LEGO Education Mindstorms tak, aby splnil zadanou soutěžní úlohu a to co možná nejlépe. Týmy své síly změří ve třech nezávislých soutěžních kolech sestrojených robotů ve středu 24.4.2024, ve čtvrtek 25.4.2024 a v pátek dne 26.4.2024. Účast v soutěži (dopravu eventuelně ubytování a další náklady spojené se soutěží) si hradí sami účastníci. V průběhu soutěže bude zajištěno občerstvení (ve formě švédských stolů)  pro všechny účastníky soutěže. Všichni účastníci obdrží na památku tričko. 

Každý účastník (soutěžící) může být členem pouze jednoho týmu, který se zúčatsní soutěžního kola ve středu 24.4.2024, ve čtvrtek 25.4.2024 nebo v pátek 26.4.2024. Pokud se do soutěže přihlásí více týmů z jedné školy, musí se všechny týmy zůčastnit soutěžního kola ve středu 24.4.2024, ve čtvrtek 25.4.2024 nebo v pátek 26.4.2023 (výjimka je možná po domluvě s hlavním organizátorem ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.)). Pokud týmy z jedné školy použijí při soutěži stejné (obdobné) konstrukční řešení s různým softwarem, oceněn bude pouze jeden tým, který se případně umístí nejlépe. Rozhodnutí o použití stejného (obdobného) konstrukčního řešení je na hlavním organizátorovi ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.). Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné. V případě zřejmého (prokázaného) plagiátorství se škola nemůže zúčastnit ROBOSOUTĚŽE v následujících třech letech (minimálně) a její jméno bude uvedeno na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v kolonce HANBA. O posouzení plagiátorství rozhoduje výbor ROBOSOUTĚŽE ve složení Ing. Martin Hlinovský, Ph.D., Ing. Pavel Krsek, Ph.D. a Ing. Vojtěch Petrucha, Ph.D.

Organizátor ROBOSOUTĚŽE (Ing. Martin Hlinovský, Ph.D.) může rozhodnout o diskvalifikaci (vyloučení ze soutěže) jakéhokoliv týmu bez dalšího vysvětlení. Jeho rozhodnutí je konečné a nenapadnutelné.  Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor ROBOSOUTĚŽE zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

Každého kola se může zúčastnit maximálně 36 týmů (v případě naplnění kapacity všech čtyř kol dojde postupně k navýšení počtu účastníků v jednotlivých kolech do maximálního počtu 48 týmů/kolo).

Přihlášením do ROBOSOUTĚŽE každý účastník souhlasí s tím, že průběh akcí bude dokumentován ve formě fotografií a videí a může být použit pro propagační účely ROBOSOUTĚŽE a ČVUT v Praze na webových stránkách, v televizi, v tisku i na facebookovém profilu.

Vzhledem k Nařízení EU č.2016/679 nevyžadujeme, aby školy registrovaly týmy s konkrétními jmény jednotlivých členů (studentů), jména ale budeme potřebovat znát nejpozději při prezenci v den soutěže. Pokud jména budou do formuláře zapsána již při registraci týmu, nebudou před začátkem soutěže nikde zveřejněna. Vzhledem k tomu, že na školu budeme půjčovat maximálně dvě LEGO stavebnice, nemusí mít týmy obavu, že by na ně stavebnice nezbyla.

Doporučujeme školám věnovat pozornost výběru velikosti triček pro jednotlivé členy týmu. Tato volba je závazná a účastník obdrží tričko podle velikosti zvolené při registraci. Pokud nebude zvolena žádná velikost trička, účastník neobdrží na památku žádné tričko. Na pozdější reklamace a požadavky nebude brán zřetel.

Nárok na ocenění (cena za umístění na 1. až 4. místě v každém kole) mají pouze členové týmů, kteří se zúčastní vlastní soutěže. 

Harmonogram soutěže

26.2.2024 – 24.3.2024 Přihlášení

Týmy budou přijaty do soutěže v pořadí v jakém se přihlásily až do naplnění kapacity (max. 144 týmů). Soutěž se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 10 týmů. Nominované týmy budou postupně zveřejňovány na webových stránkách. Pokud se tým přihlásí do již naplněného kola, bude automaticky přesunut do jiného volného kola. V případě, že nedojde k naplnění jednotlivých kol, může organizátor po domluvě týmy přesunout do jiného kola.

Registrační formulář

Každá škola může do soutěže přihlásit libovolný počet týmů. Pořadatel soutěže však garantuje zapůjčení LEGO setů maximálně 2 týmům z každé přihlášené školy. V případě pozdějšího přihlášení nemůže pořadatel garantovat možnost zapůjčení LEGO setů.

4.3.2024 Zveřejnění zadání úlohy

Nejpozději dne 6.3.2023 bude zveřejněno zadání soutěžní úlohy na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v sekci ROBOSOUTĚŽ PRO ZŠ

24.4.2024  Soutěž robotů - 1. kolo

 • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
 • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
 • 11:00 Oficiální zahájení 1. kola ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
 • 15:00 - 15:30 Předání cen vítězům a zakončení 1. kola ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a postoupí do finále soutěže, které se bude konat v rámci festivalu MAKER FAIRE Prague.

25.4.2024  Soutěž robotů - 2. kolo

 • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
 • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
 • 11:00 Oficiální zahájení 2. kola ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
 • 15:00 - 15:30 Předání cen vítězům a zakončení 2. kola ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a postoupí do finále soutěže, které se bude konat v rámci festivalu MAKER FAIRE Prague.

26.4.2024  Soutěž robotů - 3. kolo

 • 9:30 - 10:00 Sraz a registrace jednotlivých týmů v Zengerově posluchárně (KN:E-107) na Karlově náměstí.
 • 10:00 - 11:00 Možnost testování na hracích plochách, občerstvení pro účastníky soutěže ve formě švédských stolů.
 • 11:00 Oficiální zahájení 3. kola ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.
 • 15:00 - 15:30 Předání cen vítězům a zakončení 3. kola ROBOSOUTĚŽE 2024 PRO TÝMY Z 2. STUPNĚ ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH TŘÍD VÍCELETÝCH GYMNÁZIÍ.

Nejlepší čtyři týmy budou ohodnoceny a postoupí do finále soutěže, které se bude konat v rámci festivalu MAKER FAIRE Prague.

Pravidla pro název týmu

 • Maximální délka názvu týmu je 24 znaků včetně mezer. 
 • Doporučujeme však nevymýšlet název týmu delší než 15 znaků.
 • Ve výjimečných případech může být název týmu delší než uvedených 24 znaků. V takovém případě si však musí tým zvolit vhodnou zkratku tohoto názvu, která bude použita při soutěži.
 • Název týmu nesmí být urážlivý, sprostý či rasistický. Tým, který nahlásí takový název bude vyloučen ze soutěže v daném roce. Vyloučení se bude vztahovat i na jednotlivé členy týmu. K vyloučení může dojít kdykoliv před i v průběhu soutěže, pokud se zjistí výše zmíněný smysl názvu. V případě zvláště závažných případů může být pro příští rok omezen počet stavebnic půjčených škole, kterou tým reprezentuje. Pokud by šlo pouze o mírnou formu porušení tohoto pravidly, může být tým k soutěži připuštěn po změně názvu týmu pouze s výstrahou.
 • Název týmu a jména jeho členů je nutné nahlásit organizátorům minimálně 7 dnů před startem v soutěži. Pozdější změna členů týmu je možná pouze výjimečně, a to zejména ze zdravotních důvodů (nemoc, karanténa, …). Pokud nebude název týmu a členové v čas nahlášeni, nebude tým připuštěn do soutěže.
 • Název týmu může být stejný jako název jiného týmu v jiném kole. Pokud týmy, které mají stejný název, postoupí do finále bude tým či týmy požádány, aby si změnili název. Požádán bude tým či týmy startující v pozdějších kolech.
 • Organizátoři mohou kdykoliv požádat o změnu názvu týmu. Tohoto práva využijí zejména pokud by v jednom kole byly přihlášeny týmy se stejným názvem

Více informací na webových stránkách ROBOSOUTĚŽE v sekci ROBOSOUTĚŽ PRO ZŠ