Setkání s hudbou na Karlově náměstí

Na posledním Setkání 9. listopadu 2015 účinkovali Martin Kasík a Bennewitzovo kvarteto a na programu byla díla Josepha Haydna, Frederyka Chopina a Antonína Dvořáka.

V historické Zengrově posluchárně probíhají přibližně čtyřikrát do roka Setkání s hudbou, která jsou koncipována jako zhruba hodinové večery se špičkovými interprety. Interpreti zpravidla vysvětlí svůj repertoár a moderátor večera dá prostor nejen dotazům posluchačů, ale i širší diskuzi. Program Setkání je volen tak, aby byl zajímavý i pro nováčky mezi posluchači a aby pokryl širší oblast hudebních žánrů.

Setkání s hudbou jsou otevřena všem studentům a zaměstnancům ČVUT. Každý z nich si s sebou může přivést nejvýše jednoho hosta mimo ČVUT. Hudební večery jsou pro účastníky zdarma. Dokud nebudeme čelit přetlaku posluchačů, je vstup na Setkání bez vstupenek a bez předchozí registrace.