Snižujeme spotřebu energie robotů

Tým na katedře řídicí techniky ze skupin Průmyslové automatizace a Průmyslové informatiky se zabývá optimalizací spotřeby elektrické energie na robotických výrobních linkách ve svařovně společnosti Škoda Auto. Do projektu se intenzivně zapojují i studenti doktorského a magisterského studia.

Typická výrobní linka svařovny ve společnosti Škoda Auto obsahuje 600 až 700 robotů. Ty jsou seskupeny do samostatných buněk, ve kterých se svařují části karoserie – jako například sloupek dveří, boční stěna, příčná stěna, podlaha apod. Každá část se skládá z menších dílů, které si roboty podávají a ve většině případů spojují k sobě odporovým svařováním. Hotové díly se mezi buňkami předávají buď ručně, nebo automatickými dopravníky a podavači, což se děje především na buňkách v tzv. hlavním výrobním proudu.

Dnešní roboty používané v automobilkách podporují energeticky úsporné režimy, do nichž je možné robota převést, pokud nevykonává žádnou operaci. Typicky jsou k dispozici dva úsporné režimy, a to Standby a Hibernace. Ve Standby klesne spotřeba robota přibližně o 30 procent, v Hibernaci až o 85 procent. Hibernace je vhodná pro vypínání na delší dobu, jako je například víkend, zatímco Standby se využívá i pro kratší přestávky, jako je například nutná údržba nebo pauza na oběd. Vhodným používáním úsporných režimů o víkendu a během plánovaných přestávek se nám podařilo uspořit přibližně 5 procent celkové spotřeby robotů na buňce. Do budoucna lze však čekat úspory vyšší především s rozvojem technologií jako Profienergy, což je standardizovaný profil, který definuje, jak mají probíhat přechody mezi energetickými režimy. Tento profil začínají podporovat i výrobci dalších zařízení. Během výrobní přestávky by tak bylo možné uspat i jiná zařízení než roboty a spotřebu tím snížit ještě víc.