FAQ

Studenti středních škol si často kladou otázky, zda je pro ně studium programu Kybernetika a robotika vhodné, případně zda bude v jejich silách studium zvládnout. Na ty nejčastější otázky jsme pro vás připravili odpovědi. Svoje dotazy můžete také směřovat na zástupce studijního programu nebo můžete svůj dotaz položit ve veřejné části diskuzního fóra elektrotechnické fakulty.

Jsem studentkou či studentem gymnázia a nemám zkušenosti s programováním. Budu mít problémy při studiu programu KyR?

Programování je dnes nepochybně důležitou dovedností ve všech oborech souvisejících s kybernetikou a robotikou, a tedy i v našem studijním programu má důležité místo. Program KyR je ale postaven tak, aby se šikovní a pracoviti studenti zvládli naučit programovat až u nás, tedy bez předchozího studia. Kdybyste se ale přece jen chtěli aspoň trochu připravit již před zahájením studia, pak Fakulta elektrotechnická ČVUT nabizí pár týdnů před začátkem semestru i přípravné kurzy programování - sledujte web FEL.

V jakých programovacích jazycích budeme během studia programovat?

V prvním semestru budete uvedeni do problematiky algoritmizace, a to jak po teoretické tak i praktické stránce; používat budete stále populárnější jazyk Python. Ve druhém semestru se pak pustíte hlouběji do detailů relevantních pro "nízkoúrovňové" programování hardware; pro tento účel se naučíte programovat v jazyce C. Znalosti a dovednosti z obou předmětů pak budete upevňovat a rozvíjet v mnoha dalších odborných předmětech a projektech. V pozdějších semestrech budete pracovat i v dalších prostředích jako například Matlab pro matematické výpočty nebo volitelně programování programovatelných logických automatů (PLC), embedded systémů apod.

Jsem studentkou či studentem gymnázia a nemám zkušenosti s elektronikou. Budu mít problémy při studiu programu KyR?

Moderní technologie jako kybernetické a robotické systémy jsou postaveny na elektronice, a tudíž její zvládnutí tvoří jeden z pilířů našeho studijního programu. Program KyR je ale připraven tak, aby šikovní a zapálení studenti dokázali do elektroniky vstoupit i teprve až v rámci studia u nás. Systematicky se elektronikou začnete zabývat ve třetím semestru, v případě zájmu si však formou volitelného předmětu ve druhém semestru budete moci osvojit některé základní praktické dovednosti. V dalším studiu si pak budete moci zastoupení elektroniky ve Vašem studijním programu regulovat volbou předmětů.